DSC01725

W 2013 roku SKNR SIGMA nawiązało współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi, a następnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku. Wynikiem tej współpracy jest między innymi organizacja obozu naukowo-szkoleniowego.

Celem organizacji obozu naukowo-szkoleniowego jest umożliwienie studentom rozwijania swoich zainteresowań naukowych oraz zdobycia doświadczeń praktycznych.

Do najważniejszych efektów merytorycznych projektu należy zaliczyć:
• rozwijanie umiejętności pracy projektowej w zespole,
• utrwalenie i poszerzenie wiedzy na temat specyfiki problemów rachunkowości dotyczących: systemu ewidencji, zasad finansowania działalności, narzędzi rachunkowości zarządczej stosowanych w praktyce przez PGL LP,
• pozyskanie wiedzy praktycznej na temat potrzeb i kierunków raportowania oraz analizy finansowej PGL LP.

DSC01841

Dzięki zaangażowaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku od 2014 roku odbyło się pięć obozów naukowo–szkoleniowych:

 • w maju 2014 r. w Mielnie
 • w maju 2015 r. w Drawsku Pomorskim
 • w maju 2016 r. w Orzechowie koło Ustki
 • w maju 2017 r. oraz w maju 2018 r. w Szczecinku
 • w maju 2019 roku w Rzeczycy

W 2020 roku również został zaplanowany obóz jednak sytuacja panująca w Polsce oraz na świecie nie pozwoliła nam na uczestniczenie w tym ważnym dla Nas wszystkich wydarzeniu.

DSC01854

Mając na uwadze naukowy charakter wyjazdów studenci w czasie trwania obozów naukowych wygłosili referaty połączone z dyskusjami:

 • 2014 r.Zasady funkcjonowania i finansowania studenckiego ruchu naukowego na wyższych uczelniach na przykładzie Wydziału Zarządzania UŁ.
 • 2015 r.Świadome kształtowanie strumieni informacyjnych w PGL Lasy Państwowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu  wyniki badania ankietowego oraz Wykorzystanie zbilansowanej karty wyników w PGL Lasy Państwowe jako narzędzia realizacji strategii. Oba referaty zostały przedstawione podczas odprawy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i Komendanta CSWL Drawsko na Poligonie Drawskim.
 • 2016 r. Zbilansowana kart wyników w PGL Lasy Państwowe jako narzędzia realizacji strategii społecznej odpowiedzialności Prezentacja autorskiego programu finansowo-księgowego dedykowanego dla działalności SKNR SIGMA
 • 2017 r. – przedstawiono wyniki badań dotyczących zasad ujawniania informacji o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych.
 • 2018 r.– „Kryptowaluty – dziecko cyfryzacji. Aspekt ewidencyjny i podatkowy”. Referat ten został wygłoszony podczas narady terenowej Zastępcy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wraz z Głównymi Księgowymi nadleśnictw oraz dla studentów Politechniki Koszalińskiej i członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Koszalin)
 • 2019 r.  ,,Dokooła świata rachunkowości z SKNR SIGMA” członkowie koła przedstawili prezentację przed księgowymi Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Miastko oraz na Politechnice Koszalińskiej

DSC02317

Owocami współpracy z Lasami Państwowymi oraz wyjazdów na obozy naukowo-szkoleniowe są:
•   referaty nagrodzone na studenckich konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz
• wyróżnione nagrodami prace dyplomowe na temat rachunkowości i odpowiedzialnego biznesu w Lasach Państwowych.

Współpraca z RDLP w Szczecinku pozwoliła członkom SKNR SIGMA poznać bliżej specyfikę działalności Lasów Państwowych, obserwować pracę profesjonalistów i miłośników przyrody oraz podziwiać efekty ich pracy w terenie.

PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ