REFERATY NIEPUBLIKOWANE

 1. Referat pt. “Świadome kształtowanie strumieni informacyjnych w PGL Lasy Państwowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu” autorstwa Sylwii Doroby, Marty Głowackiej i Norberta Krupińskiego podczas Odprawy Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i Komendanta CSWL Drawsko na Poligonie Drawskim
 2. Wyróżnienie dla Agnieszki Atlak za wygłoszony referat “Poziom wdrażania Polityki Rachunkowości w praktyce – analiza ankiety” w II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Sigma MARATON „Rachunkowość i finanse w erze globalizacji”, Łódź 27- 28 marca 2008 r.
 3. Referat pt. “Indywidualna polityka rachunkowości jako kluczowy element poprawiający rozumienie sprawozdań finansowych”, autorstwa P. Białek, A. Łęckiej, M. Zaborowskiej. Referat zajął II miejsce w konkursie referatów podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej “Wyzwania rachunkowości w erze informacji” zorganizowanej przez KNRF Audyt Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  Kraków 19-21.11.2008 r.
 4. Referat pt. “Informacja dodatkowa jako klucz do interpretacji sprawozdań finansowych”, autorstwa K. Nowak, I. Sikory. Referat zdobył wyróżnienie w konkursie referatów podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej “Wyzwania rachunkowości w erze informacji” zorganizowanej przez KNRF Audyt Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 19-21.11.2008 r.
 5. Magdalena Comporek zajęła 1 miejsce za referat pt. ” Piramida finansowa, czyli jak szybko zbić fortunę w nie do końca etyczny sposób.” III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wyzwania stawiane rachunkowości i finansom w gospodarce rynkowej 18-19 marca 2009 Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza.
 6. Ewa Leśnikowska i Edyta Odelska zdobyły 3 miejsce za referat pt. ” Wycena inwestycji długoterminowych w dobie kryzysu gospodarczego – ujęcie ryzyka gospodarczego na przykładzie opcji walutowych”. III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wyzwania stawiane rachunkowości i finansom w gospodarce rynkowej 18-19 marca 2009 Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza.
 7. Joanna Kaputa i Damian Danielak dostali wyróżnienie za referat pt. “Koncepcja zysku
  całościowego w nurcie zarządzania wartością przedsiębiorstwa”. III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wyzwania stawiane rachunkowości i finansom w gospodarce rynkowej 18-19 marca 2009 Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza.
 8. 1 miejsce dla Katarzyny Nowak za referat pt. “Czego nie pokazuje sprawozdanie finansowe sporządzane zgodnie z MSSF” podczas konferencji SIGMA MARATON 2010
  „Rachunkowość XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy” WZ UŁ.
 9. 2 miejsce dla Joanny Kaputy i Aleksandry Łęckiej za referat “Informacje o przepływach pieniężnych jako wyznacznik kierunku rozwoju globalnych standardów rachunkowości” podczas konferencji SIGMA MARATON 2010 „Rachunkowość XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy” WZ UŁ.
 10. 3 miejsce dla Ewy Leśnikowskiej i Edyty Odelskiej “Outsourcing rachunkowości lekarstwem na kryzys dla MSP” podczas konferencji SIGMA MARATON 2010 „Rachunkowość XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy” WZ UŁ.
 11. Wyróżnienie dla Jolanty Koper za referat pt. “Harmonizacja podatków – otwieranie puszki Pandory?” podczas konferencji SIGMA MARATON 2010 „Rachunkowość XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy” WZ UŁ.