REFERATY PUBLIKOWANE

  1. I miejsce dla Norberta Krupińskiego oraz Marty Głowackiej za referat “Balanced Scorecard jako narzędzie zarządzania kołem naukowym na przykładzie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA” podczas I Konferencji Naukowej “Rachunkowość warta poznania 2015”, 05.2015 r.
  2. II miejsce dla Filipa Czechowskiego oraz Katarzyny Czajki za referat publikowany “Islam jako przykład kulturowych uwarunkowań zasad rachunkowości” podczas I Konferencji Naukowej “Rachunkowość warta poznania”, 05.2015 r.
  3. I miejsce dla Renaty Hofman i Moniki Olejnik za referat publikowany “Płatność na bazie akcji jako forma wynagrodzenia pracowników” podczas VIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Krakowie, 11.2013 r.
  4. I miejsce dla Agaty Gierogi i Marzeny Kotas za referat publikowany “MSSF – Doskonalenie zasad prezentacji czy nadmiar regulacji? Rozważania na przykładzie MSSF 6” podczas VII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Krakowie, 11.2012 r.
  5. III miejsce dla Małgorzaty Kolemby i Katarzyny Kuc za referat publikowany “Przyszłość bilansowa w erze informacji” podczas VII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Krakowie, 11.2014 r.
  6. Referat pt. “Sprawozdawczość finansowa a kreatywna rachunkowość – propozycja bilansu wg W. Osbahra” autorstwa mgr M. Wiatra, M. Kurek, G. Bednarek, opublikowany w książce pt. “Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej”, (red.) E. Walińska, Oficyna a Wolters Kluwer business monografie, Warszawa 2008;
  7. Referat pt. “Wstępne diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw na podstawie segmentowych przepływów pieniężnych netto”, autorstwa dr E. Śnieżek, A. Libudy,
    R. Krawczyka, opublikowany w książce pt.”System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, (red.) E. Śnieżek, ODDK, Gdańsk 2008;
  8. Referat pt. “Karuzela podatkowa-tendencyjne wykorzystanie niedoskonałości w konstrukcji podatku VAT”, autorstwa mgr A. Wencel, M. Comporek, J. Koper, opublikowany w książce pt.”System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, (red.) E. Śnieżek, ODDK, Gdańsk 2008.