Członkowie Sigmy oprócz prowadzenia wielu projektów zajmują się także pisaniem ciekawych referatów związanych z szeroko pojętą rachunkowością, finansami i audytem. Oprócz czysto teoretycznego podejścia w swych pracach dążą do przedstawienia treści danego tematu w praktyce. Dzięki owocnym badaniom naukowym Członkowie nie tylko mieli szansę napisać referat, ale też wgłębić się bardziej w opisywaną tematykę.

Wspomniane prace można znaleźć w zbiorach książkowych oraz internetowych. Wydawane są one zarówno przez SKNR SIGMĘ jak i inne zaprzyjaźnione Koła Naukowe, na których konferencje pojawia się nasze Koło.