W dniach 2 -4 grudnia odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON: Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej.

Szósta edycja przedsięwzięcia trwała trzy dni, w trakcie których uczestnicy zaprezentowali własne referaty obejmujące tematykę dokonującego się w dziedzinie rachunkowości postępu. Konferencja objęła również casestudy przygotowane przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz ACCA Poland. Uczestnicy zmierzyli się także z grą scenariuszową CSR oraz wzięli udział w przygotowanych wydarzeniach integracyjnych.

Uczestnikami tegorocznej konferencji będą przedstawiciele kół naukowych:

  • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia,
  • Uniwersytetu Gdańskiego z Gdańska,
  • Wyższej Szkoły Naukowej z Gdańska,
  • Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania,
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa,
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W trakcie przedsięwzięcia finansowo, rzeczowo i merytorycznie wspierały oraz patronowały konferencji następujące firmy i organizacje:

Sponsorzy: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Łódzki, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja w Szczecinku, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Oddział w Łodzi

Partnerzy: Santander Universidades, BDO, SKN FEIM

Partnerzy merytoryczni: ACCA, Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział w Łodzi

Patroni: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Młodzi w Łodzi

Sigma maraton plakat