prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
Opiekun

ewa.sniezek@uni.lodz.pl

Zaangażowanie Pani Profesor w pracę na rzecz Studenckiego Koła Naukowego wspaniale dopełnia jej misję nauczyciela akademickiego. Często dla młodego człowieka przychodzącego na wyższą uczelnię Opiekun Studenckiego Koła Naukowego to mistrz, nauczyciel i wychowawca. Nasza Pani Profesor właśnie taka jest! To nie tylko kreator i moderator szans indywidualnego rozwoju i samodzielności studenta. Ale również bliska nam osoba, która zawsze służy dobrą radą, buduje zaufanie oraz dokonuje sprawiedliwej oceny działań i postaw studentów.


mgr Joanna Piłacik

Zastępca Opiekuna

joanna.pilacik@uni.lodz.pl

Nie tylko budzi w nas pasje naukowe, ale również prowadzi Koło wprowadzając wysokie standardy etyczne w grupie członków koła, a przede wszystkim dający przykład ich stosowania. Dzięki Pani Magister poszerzanie horyzontów na Kole Naukowym to nie tylko żmudne wertowanie książek, czy przeglądanie informacji ze stron internetowych.


Można śmiało powiedzieć, że obie Opiekunki Koła inspirują do aktywnej realizacji misji Koła oraz skutecznie motywują do wszelkiego rodzaju pozytywnych działań.