Studia to nie tylko zajęcia i egzaminy. Studia to przede wszystkim czas na poznawanie siebie i świata, w którym niedługo trzeba będzie się odnaleźć.


SKNR SIGMA przynosi sporo korzyści, jesteśmy połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Naszym celem jest działalność naukowa i samokształceniowa naszych Członków.

Spotykamy się na spotkaniach grupy w formie seminariów, konwersatoriów i planujemy organizowanie konferencji, obozów naukowych, imprez i wyjazdów integracyjnych, oraz spotkań gościnnych z naukowcami z naszego ośrodka akademickiego – Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Dodatkowo przygotowujemy referaty i prezentacje poświęcone tematom badawczym, którymi w danym momencie się zajmujemy, co doskonali nasz warsztat badawczy. 

Nieodłącznym elementem aktywności jest promowanie Koła na prezentacji kół naukowych na WZ UŁ – sKOŁOwanie i konferencjach kół naukowych.


Na czym Nam zależy:

  • Najważniejszym aspektem jest oczywiście rozwój osobisty, chęć działania, poznania innych osób. Studenci działają ponieważ chcą wykorzystać efektywnie lata studiów nie tylko na uczestnictwo w zajęciach, ale i na rozwój zainteresowań, aktywność społeczną, kulturową i naukową.
  • Chcemy, aby nasi studenci zdobyli kontakty i doświadczenie – działanie w SKNR SIGMA ma pomóc im w wejściu na rynek pracy.

Plusy "AKTYWNEGO CZŁONKA" SKNR Sigma


POWSZECHNIE WIADOMO, ŻE W DZISIEJSZYCH CZASACH SAMO STUDIOWANIE NIE WYSTARCZA. TRZEBA UMIEĆ WYBIĆ SIĘ PONAD PRZECIĘTNOŚĆ I WYRÓŻNIĆ SIĘ Z TŁUMU. 


Czy Koło spełnia oczekiwania studentów? – OPINIE SAMYCH CZŁONKÓW SKNR SIGMA