ETAP I 1978-1980 Era Starożytna

Zarząd: Anna Krawczyk, Maciej Gaffling

1978

Po raz pierwszy Zakład Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w swym sprawozdaniu umieścił nazwę: Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Instytutu Organizacji i Zarządzania UŁ, 27 studentów dało początek wspaniałej organizacji, która od razu ruszyła z kopyta!

1980

Po dwóch latach istnienia i serii różnych wyjazdów na spotkania z innymi kołami naukowymi stwierdziliśmy, że trzeba stanąć na wysokości zadania i to MY zorganizowaliśmy
„V Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych Rachunkowości” na Zamku w Uniejowie
(5-8 maja 1980 r.)

ETAP II 1980-1982 Czasy Historyczne – Początek Nowej Ery

Zarząd: Ewa Grzybowska, Zbigniew Witczak

Na VI Ogólnopolskim Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Rachunkowości Dymaczewo 1981 r. nasze Koło zaprezentowało własną grę kierowniczą Giełda.

historia 1

 

ETAP III 1982-1990 Rozkwit działalności koła

Zarząd: Dorota Borkowska (Ćmielewska), Małgorzata Kozłowska (Stolińśka),
Ewa Kaczmarek (Walińska)

Udział w IX Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych Rachunkowości w Grotnikach,
7-10 maj 1982 roku. W części oficjalnej prof. A. Jarugowa zainteresowała słuchaczy wystąpieniem na temat różnych aspektów rachunkowości. Studenci prezentowali referaty, będące wynikiem prac Kół.

We wrześniu 1984 roku nasze Koło zostało zaproszone przez Katedrę Rachunkowości UŁ
na specjalną uroczystość: Ogólnopolski Zjazd Rachunkowców i Informatyków i wdrożeniowców Typo3, Spała, 11-15 września 1984 roku. Nie tylko czynnie uczestniczyliśmy w oficjalnych obradach, ale byliśmy
również organizatorami wolnego czasu. Przy ognisku i gitarze wszyscy się świetnie bawili.

Udział w VII Ogólnopolskiej Sesji SKN w Jankowicach. Odnieśliśmy pełne zwycięstwo. Pierwsze i drugie miejsce dla naszego koła!!!

Jubileusz X-lecia SKNR UŁ (21-22.03.1990 r.)

Inauguracja pierwszego jubileuszu miała miejsce na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnością zaszczyciły nas takie znakomite osoby jak Prof. Alicja Jaruga, Prezes SKwP Jerzy Sablik, Prof. Czesław Domański oraz zasłużeni pracownicy Katedry Rachunkowości: Józef Skowroński, opiekun koła Ewa Walińska, Irena Sobańska, Zbigniew Leszczyński, Ewa Śnieżek, Anna Dudek, Grażyna Łoin, Zbigniew Adamkiewicz. A jeśli kakao to tylko decomorreno.

Prof. Ewa Walińska w gronie zasłużonych działaczy SKwP

Prof. Ewa Walińska w gronie
zasłużonych działaczy SKwP

 

ETAP IV 1991-1998 Etap przejściowy, transformacja działalności i przystosowanie do gospodarki rynkowej

W latach 1991-1998 SKNR przeżywała niegroźny, ale jak widać, dość długi kryzys.
Złożyło się na to wiele czynników jak zawsze tych bardziej i tych mniej obiektywnych.
Koło co prawda prowadziło w tym okresie działalność, ale niestety zaniechało wypełniania funkcji ewidencyjno-dokumentacyjnej. Z lat 1991-1998 zachowały się jedynie
nieliczne zdjęcia i wspomnienia.

W tym okresie SKNR nawiązała owocną współpracę z UEAS
(Union of European Accountancy Students). Koło reprezentowane przez Joannę Stępień uczestniczyło w spotkaniach w Amsterdamie (1990), Brukseli (1990), Lizbonie (1991), Lyon`ie (1991) oraz w Nantes (1993). Dodatkowo Członkowie Koła rozpoczęli współpracę z Price Waterhouse i Procter & Gamble.

W latach 1992-1993 Członkowie Koła (m.in. Donata Dubiak, Iwona Minda,
Konrad Pokutycki, Joanna Stępień), dzięki współpracy z firmą audytorską Price Waterhouse, uczestniczyli w badaniu sprawozdań.

Koło w okresie 1993 – 1994 w ramach współpracy Procter & Gamble z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ brało udział w case study pt. „Ocena sprawozdań finansowych i ich wykorzystanie w zarządzaniu”.

ETAP V 1999-2001 Restrukturyzacja działalności koła

Pierwszym krokiem była zmiana nazwy Koła, funkcji i stanowisk. Koło uzyskało nazwę SIGMA, zamiast Przewodniczącego mamy PREZESA oraz pozostałych Członków Zarządu.
Rok 2000 był bardzo obfity w pracę naukową przygotowywaliśmy referaty, uczestniczyliśmy w konferencjach oraz prowadziliśmy badania. Zaczęliśmy od Seminarium na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ, czyli od współudziału i pomocy w zorganizowaniu seminarium dla studentów pt. „Sprawozdania finansowe podstawa podejmowania decyzji”. Dobry przykład, w Nowej Erze działalności Koła, dały zasłużone działaczki SKNR z okresu rozkwitu Koła: Ewa Śnieżek z pasją mówiła o przepływach pieniężnych, Ewa Walińska wyjaśniała istotę sprawozdania finansowego.
Pełni nadziei, z ogromnym zaangażowaniem budowaliśmy nowy byt, który potrzebował wsparcia instytucjonalnego. Udało nam się nawiązać współpracę z organizacją z wieloletnimi tradycjami, jaką jest niewątpliwie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

ETAP VI 2002 – 2004 Czasy nowożytne w drodze do Europy

Etap VI to dalszy rozwój koła. Wzięliśmy udział w konferencja zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce i Deloitte & Touche „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”.
Kolejnym etapem była konferencja „Rachunkowość w Polsce – Perspektywy rozwoju
w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej” zorganizowanej przez Koło Naukowe Rachunkowości z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

historia 3

Ponadto odnieśliśmy sukces poprzez prezentację problematyki rachunkowości młodzieży licealnej w ramach Akademii Innowatorów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ.

Nasze Koło przedstawiło dwa referaty: „Rachunkowość zarządcza dla licealistów”
oraz „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa bez tajemnic”. Prezentacja Koła została uznana za najlepszą w tej edycji programu.

ETAP VII 2004 – 2008 Koło w globalnym płaskim świecie
Zarząd: Dariusz Kałcz, Agnieszka Gładka

Bilans otwarcia 2005

historia 4

2006

Udział w konferencjach naukowych i seminariach organizowanych przez Katedry Rachunkowości i Koła Naukowe w Łodzi, Toruniu i Krakowie. Nawiązanie współpracy z firmą Deloitte. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było zorganizowanie Akademii Rachunkowości w ramach programu Akademia Biznesu Deloitte na Wydziale Zarządzania UŁ. Był to początek cyklu warsztatów prowadzonych przez pracowników Działu Audytu Deloitte. W dniach 8-9 maja 2007 r. zorganizowaliśmy na Wydziale Zarządzania UŁ I Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych SIGMA MARATON pt. „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie. Rachunkowość i finanse w erze globalizacji”.

historia 5

 

Rok akademicki 2007/2009

Zarząd: Joanna Domagała, Małgorzata Kurpińska

27-28 marca 2008 r.
II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych SIGMA MARATON
„Mądrość to umiejętność syntezy informacji, które tworzą wiedzę. Rachunkowość i finanse
w erze globalizacji”.

Rok akademicki 2008/2009

Zarząd: Monika Kurek, Jolanta Koper, Magdalena Comporek
W dniach 19-21 listopada 2008 roku Sigmowicze wzięli udział w III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej “Wyzwania rachunkowości w erze informacji” zorganizowanej przez Koło Naukowe Rewizji Finansowej “Audyt”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Reprezentacja koła liczyła 8 osób, wygłosiliśmy 4 referaty. Referat Pauliny Białek, Aleksandry Łęckiej, Marty Zaborowskiej pt.  “Indywidualna polityka rachunkowości jako kluczowy element poprawiający rozumienie sprawozdań finansowych” zajął II miejsce w konkursie referatów.  Katarzyna Nowak i Iwona Sikora zdobyły wyróżnienie za referat pt. “Informacja dodatkowa jako klucz do interpretacji sprawozdań finansowych”. Ponadto wzięliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez SKWP oraz Case study Ernst & Young.

Po powrocie z Krakowa Nasze Koło znowu zostało rozdzielone, ponieważ sześcioosobowy skład pojechał w dniach 24-26 listopada 2008 roku do Sopotu na VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS AMATORÓW RACHUNKOWOŚCI  UCZELNIADA 2008 zorganizowany przez KNR Audytor, Uniwersytet Gdański. Sigmowicze zmagali się z case study z opszaru rachunkowości finansowej, zarządczej, MSR, oraz popisywali się wiedzą na temat podatków.

W końcu razem. Sigmowicze tym razem postanowili trochę “odpocząć” i zorganizowali konferencję jubileuszową z okazji 30-lecia istnienia. Przyjechały do nas koła z całej Polski aby świętować z nami nasz jubileusz. Firmy KPMG i Infosys przygotowały interesujące Case study.

Sigma współpracując z firmą Deloitte zorganizowała na Wydziale Zarządzania UŁ Akademię Rachunkowości 2009.

Kolejnym obszarem naszej działalności było rozwinięcie przez Sigmowiczów umiejętności marketingowych, logistycznych, komunikacyjnych. Dnia 7 marca 2009 roku SKNR SIGMA zorganizowało drzwi otwarte Wydziału Zarządzania. Sigmowicze odnieśli sukces. Odwiedziło nas prawie 100 licealistów.

Udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Wyzwania stawiane rachunkowości i finansom w gospodarce rynkowej 18-19 marca 2009 Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza. Sigmę reprezentowało 12 osób. Członkowie Koła zajęli I , III miejsce oraz zdobyli wyróżnienie w konkursie referatów .

Szkolenie z autoprezentacji przeprowadzone przez dr Bartłomieja Kurzyka.

Sigmowicze mieli niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w VI Konferencji z cyklu RACHUNKOWOŚĆ – ZARZĄDZANIE – GLOBALIZACJA Katedry Rachunkowości WZ UŁ, która odbyła się w dniach 2-3 kwietnia 2009 roku. Konferencja ta poświęcona była problematyce Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

Sześcioosobowa delegacja Koła wybrała się na VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych, który odbył się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kołowicze zmagali się z testem z rachunkowości finansowej przygotowanym przez SKwP, testem z rachunkowości zarządczej Katedry Rachunkowości UMK, pytaniami KPMG oraz księgowaniem w programie Symfonia.

 Rok akademicki 2009/2010

Zarząd: Rafał Krawczyk, Joanna Kaputa, Ewa Leśnikowska, Aleksandra Łęcka

16-19 Listopad – Ogólnopolski Studencki Konkurs Amatorów Rachunkowości w Sopocie
Trójka naszych śmiałków udała się aż na dalekie Pomorze, by zmierzyć się ze studentami z całej Polski. Nasi reprezentanci nie tylko dzielnie radzili sobie z wyzwaniami w dziedzinie rachunkowości, ale i z licznymi atrakcjami zorganizowanymi przez gospodarza, którym było Koło Naukowe Rachunkowości AUDYTOR z Uniwersytetu Gdańskiego. Sigmowicze wyprzedzili liczne znaczące koła naukowe. Ulegli jedynie najlepszym.

25-27 Listopad – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Krakowie
Niedługo później Sigmowicze wybrali się w drugi koniec Polski by wziąć udział w konkursie referatów zorganizowanym przez Koło Naukowe Rewizji Finansowej AUDYT z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nasze koło powróciło z nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca przez Magdalenę Comporek i wyróżnieniem dla Damiana Danielaka.

15 Grudnia – Gra “Cash Flow”
Wspólnie z Klubem Cash Flow w Łodzi, SIGMA zorganizowała wspólną zabawę dla kół naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnicy zapoznali się z zasadami gry autorstwa Roberta Kiyosaki. Najlepsi gracze otrzymali nagrody sponsorowane przez firmę KPMG i Klub Cash Flow w Łodzi.

22-24 Marca – „SIGMA MARATON 2010” pt. „Rachunkowość XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy”
Teraz to my zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję Naukową. Tematyka konferencji obejmowała trzy grupy zagadnień:
1. Rachunkowość XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy- sesja referatowa.
2.Case study dotyczący audytu przeprowadzony przez przedstawicieli firmy KPMG.
3. Integracyjna gra Cash flow przeprowadzona przez przedstawicieli Klubu „CASH FLOW”
Podczas konferencji odbyły się 3 sesje plenarne (w trakcie których wygłoszono 12 referatów). Komisja składająca się z pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Rachunkowości uhonorowała nagrodami 4 referaty oraz przyznała wyróżnienia. Główne miejsce zdobyli Katarzyna Nowak (Uniwersytet Łódzki) “Czego nie pokazuje sprawozdanie finansowe sporządzane zgodnie z MSSF”; Tomasz Tekieli, Anna Nijakowska (Uniwersytet Łódzki w Krakowie) “Podmioty powiązane czyli jak umiejętnie naginać prawo”.

Rok akademicki 2010/2011

Zarząd: Marta Zaborowska, Joanna Kaputa, Ula Górna

22- 24 listopad – Ogólnoposlski Studencki Konkurs Amatorów Rachunkowości UCZELNIADA

Dwie drużyny w skladzie: Joanna Kaputa, Aleksandra Łęcka, Krzysztof Piłacik oraz Paulina Białek, Damian Danielak i Maciej Stopczyński wzięły udział w zmaganiach Amatorów Rachunkowości. Dzielnie radzili sobie z testami przygotowanymi przez SKWP oraz case study PwC.

27 listopad -Gala Absolwenta

Sigmowicze pomogli w Gali Absolwenta WZ zorganizowanej przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania http://www.innowatorzy.pl/

1-3 grudzień -V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa “Rachunkowość u progu nowej dekady”

Udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Nakowe Rewizji Finansowej, działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Karolina Kostrzewa
i Damian Warcholiński zaprezentowali referat pt. “XBRL jako nowoczesny standard raportowania sprawozdań finansowych”. Ponadto Sigmowicze wzięli udział w case study przygotowanych przez PMI Service Center oraz Ernst & Young.

10-12 grudzień – Finał VI edycji Konkursu Experience PwC

Udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Nakowe Rewizji Finansowej, działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Karolina Kostrzewa i Damian Warcholiński zaprezentowali referat pt. “XBRL jako nowoczesny standard raportowania sprawozdań finansowych”. Ponadto Sigmowicze wzięli udział w case study przygotowanych przez PMI Service Center oraz Ernst & Young.

16 marzec – Szkolenie OPTIMA

Członkowie SIGMY wzięli udział w szkoleniu dotyczącym oprogramowania OPTIMA- nowoczesnego, wielomodułowego programu wspomagającego codzienną pracę małej i średniej firmy oraz biura rachunkowego. Program zgodny jest ze standardami europejskimi. Pracuje w środowisku Microsoft Windows. Umożliwia pracę w wersji jednostanowiskowej, jak również pozwala na efektywną pracę w sieci. Modułowa budowa Comarch OPT!MA daje możliwość elastycznego dopasowania systemu do potrzeb każdej firmy. System Comarch OPTIMA wykorzystuje najnowsze technologie Microsoft w tym SQL2008, zapewniający bezawaryjność pracy i bezpieczeństwo danych. Współpracuje z innymi aplikacjami (doskonale integruje się z Microsoft Office). Posiada certyfikat zgodności z system Windows Vista.

23-24 marzec – IV Konferencja Kół Naukowych pt. “Czy rachunkowość spełnia potrzeby informacyjne inwestorów?”

Przedstawiciele Koła w grupie 10-osobowej uczestniczyli w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe Audytor działające przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestnicy zaprezentowali referaty oraz wzięli udział w debacie oxfordzkiej. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dwie drużyny SIGMY zajęły I oraz III miejsce. Marta Pilich i Łukasz Wójciak zaprezentowali referat pt. “”Management commentary jako narzędzie komunikacji spółki z otoczenie”- I miejsce oraz Agata Gieraga i Iwona Studniarek- referat pt. “Jak zaprezentować ujemny wynik finansowy, aby zaspokoić potrzeby informacyjne inwestorów?”- III miejsce.

25 marzec – Warsztaty Risk Assessment i Accounting

Firma Infosys we współpracy z SKNR SIGMA – zorganizowano warszaty pt.: „Risk Assessment in Accounting”. Uczestnicy warsztatów mogli porozmawiać z pracownikami Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej firmy Infosys, mającymi wieloletnie doświadczenie na rynku międzynarodowym. Dowiedzieli się również dlaczego i jakimi metodami dokonuje się oceny ryzyka, a także zapoznali się z ciekawymi przykładami z praktyki. Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej firmy Infosys jest jednostką doradczą i audytorską działającą na rynku międzynarodowym, zapewniającą rozwiązania w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Oddział w Łodzi prowadzi rocznie ponad 100 projektów w 25 różnych krajach.

4-6 kwiecień – Konferencja pt. “Gospodarka w XXI wieku – Zarządzanie – Finanse – Rachunkowość”

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA we współpracy z SKN GLOBALNI zorganizowali Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych pt.: “Gospodarka w XXI wieku – Zarządzanie – Finanse – Rachunkowość”, która odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 4 – 6 kwietnia 2011 roku. Mieliśmy niepowtarzalną przyjemność wygłosić jak i przysłuchiwać się referatom wygłoszonym przez przedstawicieli następujących kół naukowych:

– SKN Skarbnik, Państwowa Akademia Finansów we Lwowie

– SKN Globalni, Uniwersytet Łódzki

– SKN Finansista, Państwowa Akademia Finansów we Lwowie

– SKN SIGMA, Uniwersytet Łódzki

– SKN Euromenager, Politechnika Łódzka.

16-17 maj – Finał Konkursu AC Wanted

W dniach 16-17 maj na Wydziale Zarządzania UŁ odbył się finał konkursu z rachunkowości “AC Wanted. Zaksięguj swój sukces.” Konkurs został zrealizowany przez SKNR Sigma oraz Katedrę Rachunkowości. Do konkursu startowało 130 drużyn. Do finału zakwalifikowało się pięć: dwie drużyny z Krakowa, drużyna z Katowic, Lublina oraz Łodzi. Piwerszy etap konkursu odbywał się przez internet, w drugim etapie uczestnicy dostali zadania sytuacyjne, w finale zadanie polegało na umiejętności podjęcia decyzji na podstawie otrzymanych informacji ze sprawozdań finansowych. Pierwsze dwa miejsca zajęły drużyny z Krakowa, miejsce trzecie – drużyna z Łodzi. Każdy z uczestników finału otrzymał nagrody. Zwycięzcy konkursu mają możliwośc odbycia 3-miesięcznych praktyk w firmie Infosys.