logo sm duze

Sigma Maraton to cykliczna, ogólnopolska konferencja naukowa obejmująca tematykę z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, organizowana przez nasze koło pod patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz sponsorów. Konferencja organizowana jest począwszy od 2007 r. i za każdym razem przyciąga rzesze zdolnych i spragnionych wiedzy studentów z całej Polski m.in. z Krakowa, Poznania, Torunia, Gdańska, Katowic czy Rzeszowa. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z różnorodnymi aspektami rachunkowości. Wydarzenie obejmuje swoim zakresem aspekty zarówno regulacyjne, zarządcze, jak i środowiskowe współczesnej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.Każdorazowo Sigma Maraton przebiega pod innym hasłem i jak dotąd nasza konferencja poruszała tematykę:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton (08-09.05.2007 r.)
  „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie. Rachunkowość i finanse w erze globalizacji.”
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton (27-28.03.2008 r.)
  „Mądrość to umiejętność syntezy informacji, które tworzą wiedzę. Rachunkowość i finanse w erze globalizacji.”
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton (22-24.03.2010 r.) „Rachunkowość XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy.”
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton (18-20.12.2012)
  „Badanie sprawozdań finansowych – w trosce o tworzenie wiarygodnej informacji
  o przedsiębiorstwie XXI w.”
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton (19-21.11.2014 r.) „Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu.”

Podczas Sigma Maratonu uczestnicy mają okazję do zaprezentowania własnych referatów i wystąpień obejmujących problematykę mieszczącą się w zakresie tematycznym samej konferencji. Ponadto w trakcie konferencji studenci rozwiązują case study przygotowane przez specjalistów i praktyków ze świata finansów i rachunkowości. Case study daje uczestnikom szansę sprawdzenia swojej wiedzy nie tylko z obszaru rachunkowości, ale także z dziedzin z nią związanych takich jak podatki. Część merytoryczna wspomnianych case study przygotowywana jest przez uznane w środowisku rachunkowym i finansowym organizacje takie jak ACCA Poland czy Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Natomiast jako partnerzy i sponsorzy przedsięwzięcia wspierali i wspierają nas m.in.:

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Łodzi,
 • Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Łódź,
 • Centrum Edukacji KIBR,
 • Nordea Operations Centre,
 • Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • ACCA Poland,
 • Infosys BPO Poland,
 • BDO Polska,
 • Ernst&Young,

Każdorazowo Sigma Maraton odbywa się pod patronatem honorowym Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a gośćmi naszej konferencji są również dydaktycy Wydziału Zarządzania, w szczególności dydaktycy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania.Niejednokrotnie konferencję swoją obecnością wzbogacają także goście specjalni tacy jak przedstawiciele PGL Lasy Państwowe uczestniczący w zorganizowanym w trakcie przedsięwzięcia panelu dyskusyjnym.

Nasza konferencja oprócz wymiaru naukowego posiada również wymiar towarzyski – to świetna okazja, by uczestnicy (członkowie kół naukowych z całej Polski) nawiązali nowe znajomości, zacieśnili dotychczasowe więzi, wymienili się doświadczeniami i pomysłami, a także poprzez członków naszego koła poznali Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz samą Łódź. Dlatego corocznie jednym z punktów programu Sigma Maratonu jest część integracyjna oraz gra miejska bądź inna forma zabawy pozwalająca studentom dowiedzieć się nowych rzeczy na temat naszej uczelni, wydziału oraz miasta.

Rzeczywistym efektem konferencji jest publikacja po-konferencyjna zawierająca referaty i wystąpienia uczestników, która jednocześnie stanowi utrwaloną na papierze wiedzę oraz poglądy tych uczestników. Natomiast niematerialnym owocem naszego przedsięwzięcia jest każdorazowo zasób wyniesionej przez studentów oraz gości wiedzy, nowych doświadczeń i inspiracji.