Do naszych starszych projektów należą:

  1. Całoroczna współpraca z portalem Księgowi Przyszłości, na jego łamach członkowie naszego koła publikują swoje artykuły oraz wywiady.
  2. 30 października 2013 – warsztaty Przed Szereg Wystąp! firmy KPMG zorganizowane dla studentów I i II roku studiów licencjackich mające na celu kształtowanie kompetencji miękkich.
  3. 15 maja 2013 – Dzień Controllera, wydarzenie dla studentów mające na celu przybliżenie specyfiki zawodu Controllera. Na wydarzeniu pojawili się m.in. przedstawiciele firmy JTI oraz Bombardier.
  4. 19 kwietnia 2013 – Dzień z Deloitte, warsztaty z testami rekrutacyjnymi dla studentów.
  5. 20 marca 2013 – Analytical minds love auditing! Warsztaty firmy Infosys prowadzone w j. angielskim.
  6. 15 grudnia 2011 – „Dzień Biegłego Rewidenta” organizowany wspólnie z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Regionalnym Oddziałem w Łodzi.
  7. 16 – 17 maja 2011 – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Rachunkowości „Accounting Champions Wanted – zaksięguj swój sukces”
  8. SIGMA W SZKOLE – Spotkania z licealistami
    Sigma w szkole to projekt SKNR Sigma dedykowany uczniom łódzkich liceów i techników, który realizowany był na przełomie marca i kwietnia 2016 r. W ramach projektu członkowie Koła poprowadzili spotkania z uczniami, które przybrały formę specjalnie przygotowanych casestudy łączących elementy nauki i zabawy. Wydarzenie to miało na celu zapoznanie licealistów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości oraz zachęcenie ich do podjęcia studiów na Wydziale Zarządzania, kierunku Rachunkowość oraz kierunkach pokrewnych.