Obóz naukowy członków SKNR Sigma to coroczna inicjatywa realizowana we współpracy z PGL Lasy Państwowe. Celem projektu jest poznanie zasad działania PGL Lasy Państwowe i zapoznanie się ze specyfiką systemu rachunkowości w takiej organizacji, w szczególności z zasadami finansowania jednostki, systemem ewidencji i narzędziami rachunkowości zarządczej stosowanymi w praktyce. Dotychczasowa wiedza nabyta przez członków Koła w trakcie obozów stała się w 2015 r. podstawą do przeprowadzenia badań na temat postrzegania działalności PGL Lasy Państwowe przez społeczeństwo w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu oraz opracowania Balanced Scorecard dla tej jednostki.

Pierwszy obóz naukowy odbył się w dniach 5 – 11 maja 2014 r. w Mielnie, następny rok w terminie 4 – 9 maja w Drawsku Pomorskim. Kolejne w Orzechowie (16-20 maj 2016), Szczecinku (6-12 maj 2017-2018) oraz Rzeczycy (05-11 maj 2019).

Niestety od 2020 roku z powodu sytuacji epidemicznej musieliśmy odwołać plany związane z wyjazdami.

A tak było na niektórych z nich!