„Rachunkowość menadżerska” red. dr hab. Marek Masztalerz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Poznań 2021

 1. Anna Pabich, Adrianna Świstak „Zarządzanie kapitałem pracującym w kontekście kształtowania płynności finansowej przedsiębiorstw”
 2. Marcel Warda, Michał Deląg „Analiza roli CFO w organizacji”
 3. Sylwia Wawrzyńczak, Weronika Zagrosik „Cash pooling w zarządzaniu finansami grup kapitałowych“ – 1 miejsce w Konkursie Referatów
 4. Aleksandra Krawczyk, Paulina Jasiorska „Problem stosowanie rachunkowości agresywnej przez menagerów w zarządzaniu firmą”
 5. Patryk Bilski, Anna Kobalczyk „Menager czy już księgowy? – badanie znajomości obszarów z zakresu rachunkowości wśród menagerów restauracji typu fast-food“ – 3 miejsce w Konkursie Referatów

„Rachunkowość przyszłości – szanse i zagrożenia”, Iwona Franczak i Agnieszka Konior, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021

 1. Sandra Jędrych, Natalia Dratkiewicz „Kredyt czy leasing dla przedsiębiorstw sektora MŚP?”
 2. Weronika Lenart, Paulina Owczarek „Księgowość internetowa – szansa czy zagrożenie dla księgowości tradycyjnej?”

„Współczesne wyzwania sprawozdawczości i rewizji finansowej”, Mariusz Andrzejewski, Paweł Zieniuk, Wydawnictwo poltext, Warszawa 2021

 1. Jowita Tera, Angela Piechota „Specyfika rachunkowości oraz sprawozdawczości ogrodów zoologicznych” – 2 miejsce w Konkursie Referatów

„Normy rachunkowości – regulacje prawne i zawodowe” pod red. dr hab. Marek Masztalerz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Poznań 2020

 1. Jowita Tera, Angela Piechota „ Dzieła sztuki w rachunkowości – wycena i opodatkowanie” – 1 miejsce w Konkursie Referatów

„Rachunkowość problemy i perspektywy” pod red. Grzegorz Lew, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020

 1. Paulina Graczyk, Sylwia Wawrzyńczak „Zasady ujmowania i wyceny aktywów biologicznych na przykładzie spółek notowanych na GPW”

„Współczesne problemy w obszarze rachunkowości i podatków”, dr Łukasz Bielecki, mgr Iwona Franczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020

 1. Julia Krysiak, Barbara Malmon „Informacje finansowe i niefinansowe na stronach internetowych spółek” – 2 miejsce w Konkursie Referatów

„Rachunkowość XXI wieku”, dr Łukasz Bielecki, Martyna Pilarska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020

 1. Kamil Płatek, Patryk Bilski „Ujawnienia niefinansowe na przykładzie wybranych spółek giełdowych branży chemicznej”
 2. Bartłomiej Zawadzki, Patryk Bilski „Wstępna ocena informacji biznesowej w rocznych raportach wybranych spółek giełdowych”

„Zastosowania rachunkowości w przedsiębiorstwach” pod red. Grzegorz Lew, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019

 1. Monika Murszewska, Katarzyna Olak, Sylwia Wawrzyńczak „Cash pooling jako metoda zarządzania zasobami finansowymi – rodzaje i prezentacja w sprawozdaniach” – 1 miejsce w Konkursie Referatów

Starsze referaty i osiągnięcia:

 1. I miejsce dla Norberta Krupińskiego oraz Marty Głowackiej za referat “Balanced Scorecard jako narzędzie zarządzania kołem naukowym na przykładzie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA” podczas I Konferencji Naukowej “Rachunkowość warta poznania 2015”, 05.2015 r.
 2. II miejsce dla Filipa Czechowskiego oraz Katarzyny Czajki za referat publikowany “Islam jako przykład kulturowych uwarunkowań zasad rachunkowości” podczas I Konferencji Naukowej “Rachunkowość warta poznania”, 05.2015 r.
 3. I miejsce dla Renaty Hofman i Moniki Olejnik za referat publikowany “Płatność na bazie akcji jako forma wynagrodzenia pracowników” podczas VIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Krakowie, 11.2013 r.
 4. I miejsce dla Agaty Gierogi i Marzeny Kotas za referat publikowany “MSSF – Doskonalenie zasad prezentacji czy nadmiar regulacji? Rozważania na przykładzie MSSF 6” podczas VII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Krakowie, 11.2012 r.
 5. III miejsce dla Małgorzaty Kolemby i Katarzyny Kuc za referat publikowany “Przyszłość bilansowa w erze informacji” podczas VII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Krakowie, 11.2014 r.
 6. Referat pt. “Sprawozdawczość finansowa a kreatywna rachunkowość – propozycja bilansu wg W. Osbahra” autorstwa mgr M. Wiatra, M. Kurek, G. Bednarek, opublikowany w książce pt. “Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej”, (red.) E. Walińska, Oficyna a Wolters Kluwer business monografie, Warszawa 2008;
 7. Referat pt. “Wstępne diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw na podstawie segmentowych przepływów pieniężnych netto”, autorstwa dr E. Śnieżek, A. Libudy,
  R. Krawczyka, opublikowany w książce pt.”System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, (red.) E. Śnieżek, ODDK, Gdańsk 2008;
 8. Referat pt. “Karuzela podatkowa-tendencyjne wykorzystanie niedoskonałości w konstrukcji podatku VAT”, autorstwa mgr A. Wencel, M. Comporek, J. Koper, opublikowany w książce pt.”System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, (red.) E. Śnieżek, ODDK, Gdańsk 2008.