„Rachunkowość wobec wyzwań XXI wieku. Tom 2” pod red. Ewy Śnieżek, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2021

 1. Marta Kubiak, Katarzyna Olak „Ewolucja rachunkowości na przestrzeni wieków”
 2. Angela Piechota, Jowita Tera „Zwierzęta w rachunkowości”
 3. Paulina Jasiorska, Aleksandra Krawczyk „Czy łatwo zdobywać wiedzę w dzisiejszym świecie – tradycyjne i alternatywne formy nauki rachunkowości”
 4. Sylwia Wawrzyńczak, Weronika Zagrosik „Robot czy człowiek? Kto wygra bitwę o zawód księgowego?”
 5. Klaudia Wagner, Marcel Warda „Polityka CSR w spółkach giełdowych – analiza wskaźnika Respect Index”
 6. Wiktoria Kopytek, Paulina Owczarek „Wybrane problemy związane z rozliczaniem i ewidencjonowaniem transakcji zagranicznych”

Rachunkowość – ludzie, pasja, historie” pod red. Ewy Śnieżek, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020

 1. Wiktoria Marianna Kopytek, Patryk Bilski „Profesor Alicja Jaruga – legenda rachunkowości”
 2. Paulina Jasiorska, Aleksandra Krawczyk, Paulina Owczarek „Specyfika ustalania amortyzacji na przykładzie branży wydobywczej”
 3. Marcel Warda, Michał Deląg „Greenwashing na przykładzie Dieselgate”
 4. Natalia Wielgus, Klaudia Wagner „Różnice między wartością bilansową a podatkową aktywów oraz pasywów – przyczyny i skutki”

„Trendy w biznesie” Tom III, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020

 1. Wioleta Bartniak, Weronika Zagrosik „Stres w biznesie a zmiany przepisów podatkowych”
 2. Wiktoria Sękowska, Anna Stępień „ Ścieżka kariery biegłego rewidenta z perspektywy studentów i praktyków. Ewolucja czy rewolucja?”
 3. Kamil Płatek, Patryk Bilski „Wpływ nowych technologii na rachunkowość na przykładzie kryptowalut”

„Współczesna rachunkowość w praktyce – specyficzne sektory gospodarki, rozwiązania, kategorie” pod red. Ewy Śnieżek, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2019

 1. Katarzyna Olak, Sylwia Wawrzyńczak „Wycena i ujawnianie majątku w Lasach Państwowych”
 2. Angela Piechota, Anna Stępień „Aktywa biologiczne jako specyficzna kategoria w rachunkowości”
 3. Wioleta Bartniak, Paulina Graczyk „Płatności w formie akcji własnych jako sposób rozliczeń pieniężnych – badanie skali i sposobu prezentacji w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych należących do indeksu WIG20”
 4. Jowita Tera, Wiktoria Sękowska „MSSF 15 „Przychody z umów z klientami – zakres ujawnień oraz skutki wdrożenia w sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki telekomunikacyjnej Orange Polska SA”
 5. Natalia Wielgus, Weronika Zagrosik „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych (MSSF 6)
 6. Paulina Owczarek, Aleksandra Trajdos „Wycena kontraktów długoterminowych na przykładzie branży informatycznej“
 7. Agata Myszkowska, Wiktoria Marianna Kopytek „Informacje niefinansowe w zintegrowanym raporcie rocznym spółek giełdowych“