Takeda – globalna firma biofarmaceutyczna z ponad 230-letnią historią, która zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych leków oraz prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Przede wszystkim spółka stawia na takie wartości jak spójność, uczciwość, sprawiedliwość czy wytrwałość. W swych działaniach dąży do zachowania najwyższych standardów etycznych oraz poprawy relacji ze społeczeństwem.

Naszą współpracę zaczęliśmy od października 2020 roku. Już w grudniu tego samego roku mogliśmy uczestniczyć w przygotowanym przez nich szkoleniu “Own your career. Be empowered to shine”, w którym przedstawiono z jakimi barierami spotykają się młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy po skończeniu nauki. Są sponsorem SIGMY MARATONU – konferencji organizowanej przez SKNR SIGMA.

Po więcej informacji zajrzyj tutaj: https://www.takeda.com/pl-pl/