Misją SIGMY jest łączenie teorii z praktyką.
Tego typu połączenie dokonujemy poprzez spotkania z postaciami z branży finansowych jak i rachunkowych, seminaria terenowe czy wycieczki tematyczne.

Ważnym elementem działalności SIGMY jest dla Nas również promocja poprzez udział w sesjach kół naukowych, konferencjach krajowych, w konkursach oraz publikacje naukowe Członków Koła. Nasze Koło wykracza swoją działalnością poza program studiów i uzupełnia je. Koło przeprowadziło wiele znaczących przedsięwzięć i nadal staramy się angażować w nowe, ambitne projekty.
Stale nawiązujemy nowe kontakty z największymi organizacjami ze świata biznesu.
W szeregach Koła znajdowało się wielu wybitnych specjalistów z dziedziny rachunkowości i finansów obecnie znanych i cenionych.
SKNR SIGMA jest to przede wszystkim działalność studentów inspirowanych przez Opiekunki Koła, efektem której jest lepsze przygotowanie naukowe i praktyczne do wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Każdy wszystko rejestruje. Ważniejsze jest rejestrowanie tego, co się dzieje, niż samo wydarzenie. To nas pożera. Prawidłowe prowadzenie ksiąg stało się ważniejsze od uczciwego prowadzenia biznesu. [Alan Watts, “Człowiek i natura”]
59602303_2239746219673375_1520220527870869504_n