Inauguracja ścieżki ACCA na Wydziale Zarządzania UŁ

by admin

29 października 2013 ACCA Poland odwiedziło Wydział Zarządzania UŁ z okazji inauguracji akredytacji ACCA dla studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość. 
Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). ACCA – Association of Chartered Certified Accountants (Międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości) jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Akredytacja, jaką uzyskał Wydział Zarządzania UŁ, zwalnia absolwentów II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy zaliczyli przedmioty operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza z egzaminów F1, F2, F3, F4, F5 w ramach kwalifikacji ACCA.