Atom dla Nauki

by admin

atom dla naukiPGE EJ 1 ogłasza ogólnopolski konkurs dla studentów.

23 października 2013 r. Spółka PGE EJ 1 ogłosiła ogólnopolski konkurs dla studentów. Będzie on realizowany w ramach programu współpracy z uczelniami wyższymi „Atom dla Nauki”. Konkurs został ogłoszony na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykład pt. Czy jesteśmy gotowi polubić energetykę jądrową? wygłosił prof. Andrzej Kraszewski.

Główne cele programu „Atom dla Nauki” to zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.
Konkurs będzie opierał się na rozwiązaniu zadania problemowego z 7 obszarów tematycznych: socjologia, turystyka, komunikacja społeczną, fizyka, radiobiologia, ekonomia oraz prawo.
Zadania konkursowe będą polegały na:
• socjologia – zaplanowaniu badania, które pozwoli opisać, zrozumieć i zmapować potencjalny konflikt społeczny wokół lokalizacji elektrowni jądrowej;
• turystyka – przygotowaniu koncepcji rozwoju potencjału turystycznego gminy w której planowana jest lokalizacja elektrowni jądrowej;
• komunikacja społeczna – przygotowaniu planu działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, gdzie planuje się lokalizacje elektrowni jądrowej;
• fizyka – oszacowaniu i porównaniu dawek skutecznych otrzymanych w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące;
• radiobiologia – zaplanowaniu badań, które pozwoliłyby na długofalową ocenę ewentualnych skutków promieniowania na ludzi i środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej;
• ekonomia – znalezieniu odpowiedzi na pytanie czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o włączeniu do miksu energetycznego energetyki jądrowej;
• prawo – rozstrzygnięciu, czy słusznym jest przyznawanie w przetargach dodatkowych punktów za zobowiązanie się wykonawcy do udzielenia części zamówień podwykonawcom z terenu Polski lub regionu lokalizacji potencjalnej elektrowni jądrowej.
Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach PGE EJ 1 przewidziało nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do działającej, bądź będącej w budowie elektrowni jądrowej na świecie. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają nagrodę finansową w wysokości 4 000 PLN, a trzeciego – w wysokości 2 000 PLN.
Więcej informacji, regulamin konkursu oraz szczegółowe zadania będzie można znaleźć w dniu ogłoszenia konkursu na stronach www.swiadomieoatomie.pl
http://swiadomieoatomie.pl/program-wspolpracy-z-uczelniami/konkursy.html