Header Image - Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA

Praktykant w zespole cen transferowych

by admin

logo 3

Myślisz o karierze doradcy podatkowego? Chcesz pracować
w międzynarodowej firmie, dającej szansę szybkiego rozwoju zawodowego? Dołącz do KPMG w Warszawie jako:

Praktykant w zespole cen transferowych

Nasi doradcy podatkowi pomagają klientom w efektywnej i kompleksowej ocenie skutków podatkowych podejmowanych przez nich decyzji gospodarczych oraz we wdrożeniu najbardziej efektywnych podatkowo strategii. Zajmujemy się doradztwem w pełnym zakresie tematyki cen transferowych obejmującym m.in. planowanie transakcji grupowych, przygotowanie i implementację polityki w zakresie cen transferowych, przygotowujemy dokumentację do transakcji z podmiotami powiązanymi, a także weryfikujemy poziom cen w transakcjach poprzez przygotowanie analiz rynkowych. Reprezentujemy klientów w trakcie postępowań kontrolnych dotyczących transakcji grupowych a także w negocjacjach porozumień cenowych z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

[……]

Read more

Praktykant w zespole ulg i dotacji

by admin

logo 3

 

Myślisz o karierze doradcy podatkowego? Chcesz pracować
w międzynarodowej firmie, dającej szansę szybkiego rozwoju zawodowego? Dołącz do KPMG w Warszawie jako:

Praktykant w zespole ulg i dotacji

Zespół Grants & Incentives w KPMG w Polsce obsługuje podmioty zainteresowane pozyskaniem publicznego, finansowego wsparcia swojej działalności oraz doradza w zakresie pomocy publicznej.
Nasi eksperci pomagają w efektywnym wykorzystaniu dostępnych źródeł finansowania m.in. planowanych inwestycji, tworzonych miejsc pracy, prac badawczo-rozwojowych, działań proekologicznych czy też szkoleń pracowników. Zajmujemy się opracowaniem strategii wykorzystania pomocy publicznej, przygotowaniem wniosków o pomoc finansową jak również prowadzimy negocjacje z instytucjami publicznymi.

Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy studentów ostatniego roku studiów magisterskich i absolwentów kierunków prawniczych i ekonomicznych.

[……]

Read more

Praktykant w zespole zarządzania ryzykiem finansowym

by admin

logo 3

W związku z rozwojem usług doradczych w KPMG poszukujemy obecnie osoby na stanowisko:

Praktykant w zespole zarządzania ryzykiem finansowym

Zespół zarządzania ryzykiem finansowym w KPMG (Financial Risk Management – FRM) zajmuje się w głównej mierze doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym (walutowym, stopy procentowej, towarowym) oraz ryzykiem płynności, jak również świadczy usługi dotyczące zgodności z regulacjami na rynkach finansowych (MiFID, wymogi kapitałowe, itp.). Dodatkowo Zespół wspiera swoich klientów w obszarze rachunkowości instrumentów finansowych (MSSF, PSR), rachunkowości zabezpieczeń oraz wyceny instrumentów finansowych. Nasze usługi świadczymy zarówno dla instytucji finansowych (banki, domy maklerskie), jak i dla przedsiębiorstw.

[……]

Read more