Współpraca SKNR SIGMA z PGL Lasy Państwowe zaczęła się w 2014 r. Pierwszym wspólnym wydarzeniem był obóz naukowy, który odbył się w dniach 5-11.05.2014 r. w Mielnie. W obozie naukowym brało udział 17 członków SKNR SIGMA oraz 2 Opiekunów. Wspólne przedsięwzięcie miało na celu poszerzenie wiedzy studentów i umożliwienie im zdobycia doświadczeń praktycznych. Członkowie SKNR SIGMA mieli okazję zapoznać się z szeroką działalnością Lasów Państwowych oraz poznać specyfikę tej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących rachunkowości, w tym: systemu ewidencji, zasad finansowania działalności, powiązania obszarów rachunkowości z zarządzaniem dobrem narodowym, narzędzi rachunkowości zarządczej stosowanych w praktyce.

Oczywiście, obóz był także okazją do brania udziału w  lekcjach terenowych, na których mieliśmy okazję zobaczyć cały proces wzrostu lasu- od wylęgania nasion po ścinkę drzew. Największą atrakcją dla nas była przejażdżka po Poligonie Drawskim i karmienie dziko żyjących żubrów.

Koleją okazją do spotkania była V Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON 2014Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu, zorganizowana przez SKNR SIGMA w dniach 19-21.11.2014. na Wydziale Zarządzania UŁ. Pierwszy dzień naszej konferencji poświęcony był w całości PGL Lasy Państwowe- jednostce, której działalność świetnie wpisuje się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. W czasie konferencji zaprezentowana została nasza dotychczasowa współpraca, członkowie Koła zaprezentowali wyniki badania dotyczącego komunikacji PGL Lasy Państwowe z otoczeniem, a tematykę CSR przybliżyła nam prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Śnieżek. Następnie miało miejsce wystąpienie dr Anny Paszkiewicz- Zastępcy Dyrektora ds. Ekononicznych RDLP w Szczecinku. Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny Ciągnie księgowego…do lasu, którego uczestnikami byli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

W kwietniu 2015 r. Członkowie SKNR SIGMA pokazali, że dobro przyszłych pokoleń nie jest im obojętne i z ogromną przyjemnością pomogli sadzić lasy, uczestnicząc w ten sposób w obchodach 70-lecia Nadleśnictwa Piotrków.

W maju 2015 r. po raz drugi SIGMA we współpracy z Nadleśnictwem Szczecinek zorganizowała obóz naukowy, tym razem w Drawsku Pomorskim. Była to okazja do jeszcze lepszego poznania specyfiki Lasów Państwowych, a dodatkowo, do zaprezentowania wyników badań dotyczących komunikacji Lasów Państwowych ze społeczeństwem w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przedstawienia propozycji zbilansowanej karty wyników dla tej organizacji, opracowanej przez członków Koła. Prezentacja wyników badań odbyła się podczas Odprawy Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i Komendanta CSWL Drawsko na Poligonie Drawskim.