prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
Opiekun

mgr. Joanna Piłacik
Zastępca Opiekuna