Partnerzy oraz sponsorzy wydarzenia SIGMA Maraton

by admin

Z przyjemnością pragniemy przedstawić oraz opowiedzieć kilka słów o sponsorach i partnerach tegorocznej konferencji Sigma Maraton. Firmy, które zdecydowały się rozpocząć bądź kontynuować współpracę z Kołem, oprócz pomocy finansowej, odpowiadają za merytoryczne wsparcie wydarzenia. Przejawia się ono m.in w tworzeniu dla uczestników pełnego wyzwań case study, czyli testów dających możliwość zweryfikowania wiedzy uczestników konferencji, jak i pozwalających na zdobycie nagród. Ponadto nasi sponsorzy oraz partnerzy przygotowują interesujące wystąpienia z szeroko rozumianej rachunkowości.

 

Patroni (1)

🟨 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Łodzi – najstarsza i największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Ich członkowie pozyskują umiejętności oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, dobrą praktyką i zasadami etycznymi w jednoczesnym uwzględnieniu interesu publicznego. Jest to jedna z najdłuższych współpracy Sigmy.

🟧 PKP Energetyka – zajmuje się sprzedażą i dostarczaniem energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym, a także specjalizuje się w usługach elektroenergetycznych. Współpracujemy ze sobą już drugi rok. W listopadzie 2019 roku SKNR SIGMA odwiedziła siedzibę PKP Energetyki Centrum Usług Wspólnych, gdzie przybliżono nam strukturę, cele oraz model biznesowy PKP Energetyki. Co więcej, jesienią 2019 przedstawicielka firmy przeprowadziła dla chętnych studentów Wydziału Zarządzania szkolenie w ramach projektu Akademii Rachunkowości na temat split payment’u i białej listy.

🟥 Takeda – globalna firma farmaceutyczna z ponad 230-letnią historią, która zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych leków oraz prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Współpracujemy ze sobą od października zeszłego roku. W grudniu mogliśmy uczestniczyć w przygotowanym przez nich szkoleniu “Own your career. Be empowered to shine”, w którym przedstawiono z jakimi barierami spotykają się młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy po skończeniu nauki.

Wyżej wymienione podmioty w ramach zawartej współpracy zyskali miano sponsorów X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Przejdźmy zatem do przedstawienia partnerów konferencji, do których należy:

🟣 Krajowa Izba Doradców Podatkowych – samorząd zawodowy, w którym członkami są wyłącznie doradcy podatkowi. W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Jest to także jedna z najstarszych współpracy Sigmy, która od lat przebiega w dobrych stosunkach.
🟡 Ernst & Young – międzynarodowy koncern świadczący profesjonalne usługi w ramach czterech linii biznesowych – audytu, doradztwa biznesowego, podatkowego i transakcyjnego. Pomagają organizacjom wykorzystywać rynkowe możliwości, spełniać wymogi regulacyjne, informować inwestorów i zaspokajać potrzeby interesariuszy. Są naszymi nowymi patronami, z którymi nawiązaliśmy kontakt dzięki jednej z absolwentek Koła.

🟢 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – wydział, na którym funkcjonuje Koło SKNR SIGMA. Jest to jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, który stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych. Kształtuje umiejętności przydatne do podjęcia oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i daje liczne możliwości rozwoju.

🔵 Prezent Marzeń – oferuję niezwykłe prezenty, które nie skupiają się na aspekcie materialnym, a na wywoływaniu emocji. Nasi partnerzy od listopada, współpracowali z nami podczas przeprowadzenia piernikowego konkursu rachunkowego organizowanego z okazji Mikołajek, podarowując zwycięskim uczestnikom prezent marzeń.